Công cụ làm việc cá nhân


Thống đốc Ngân hàng trung ương các nước A-rập muốn có tiếng nói lớn hơn tại IMF và World Bank


Tại Hội nghị lần thứ 34 của Hội đồng Thống đốc các Ngân hàng trung ương, Giám đốc các ngân hàng lớn, Trưởng các định chế tài chính của các nước A-rập diễn ra từ ngày 16/9/2010 tại Tripoli, Li-bi, đại diện các nước đã nhấn mạnh rằng Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới ( World Bank) cần phải nghiêm túc xem xét để trao cho nhóm này vai trò lớn hơn. Đặc biệt, sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nền kinh tế các quốc gia A-rập đã chứng tỏ được ảnh hưởng ngày một tăng so với các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Hội nghị có sự tham dự của tất cả các Thống đốc Ngân hàng trung ương của tất cả các nước A-rập, Liên đoàn A-rập, các thành viên Ban điều hành A-rập tại IMF và WB, Liên minh Ngân hàng A-rập và Liên minh Thị trường chứng khoán A-rập (quan sát viên).

Tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng trung ương Li-bi đã có bài phát biểu về những thay đổi trong chính sách tiền tệ của Libi. Quỹ tiền tệ A-rập (AFM) cũng trình bày các hoạt động của Ban thư ký trong năm nay và Dự thảo sơ bộ báo cáo chung về kinh tế các nước A-rập (sẽ được xuất bản năm 2010).

Hội nghị cũng bàn về việc thiết lập cơ chế chung cho khu vực trong lĩnh vực tiền tệ như tín dụng, chuyển tiền...và thảo luận về bài phát biểu chung của các nước A-rập tại cuộc họp thường niên của IMF và WB sẽ diễn ra vào tháng tới tại New York.

Thống đốc Ngân hàng trung ương các nước A-rập trong cuộc họp này cũng bày tỏ ủng hộ đối với những cải cách của IMF và WB về mức độ tham gia và quyền bỏ phiếu của các nước đang phát triển, đồng thời kêu gọi hai tổ chức này xem xét lại giới hạn tham gia đang áp đặt đối với các nước A-rập.

         Năm ngoái, IMIF đã cam kết sẽ chuyển ít nhất 5% phần nắm giữ từ các nước công nghiệp phát triển sang các nước đang phát triển.

Theo The Tripolipost ngày 24/9/2010.

Tạo bởi dsq_lybie
Cập nhật 30-09-2010