Ông Laevis Nguyễn – Giám đốc công ty South Edge Digital và ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM)