Thanh cùng nhóm bạn được trao giải thưởng trong chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”.