Nhóm sáng lập Hệ thống xác thực trình độ học vấn là một trong 4 nhóm đạt giải cao nhất cuộc thi ‘Tri thức trẻ vì giáo dục’ năm 2018.