Bang Colorado được bình chọn là một trong 10 tiểu bang đẹp nhất của Mỹ