Colorado được vinh danh là tiểu bang có thế mạnh trong lĩnh vực thương mại, đứng thứ ba trong cả nước