DIễn giả người nước ngoài tại buổi workshop chia sẻ về lý do và kinh nghiệm du học tại Mỹ do công ty Usis Education tổ chức