Du học sinh cần tìm hiểu về nhu cầu của thị trường để chọn được ngành mình mong muốn