Đa phần các bạn đi du học nghề đều thuộc những gia đình có điều kiện khá giả