Bệnh phổi có thể gây mất trí nhớ khi bệnh nhân mắc phải