Bên trong lá trầu không có rất nhiều hoạt chất sát trùng