Nhận biết triệu chứng sớm khi mắc thoát vị đĩa đệm