Công ty NOC của Libya chậm nhận tiền ngân sách có thể làm giảm sản lượng dầu mỏ - Libya Việt

Công ty NOC của Libya chậm nhận tiền ngân sách có thể làm giảm sản lượng dầu mỏ