Vietnam Embassy in Libya

Lưu ý đây không phải là trang web

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM Ở LIBYA

Click theo link bên dưới nếu bạn đang tìm trang web chính thức của ĐSQ Việt Nam
The Website address of VietNam emb​​​​assy has changed to the following link

Tìm hiểu du lịch và cuộc sống ở Libya

Tình trạng y tế và kinh tế

Giáo dục và Công nghệ ở Libya