Return to previous page

Libya bãi bỏ án tử hình cho sáu nhân viên y tế nước ngoài