Libya đóng cửa hai cảng dầu lớn do giao tranh - Libya Việt

Libya đóng cửa hai cảng dầu lớn do giao tranh