Return to previous page

Ngừng xuất khẩu dầu mỏ, Lybia thiệt hại hàng chục triệu USD mỗi ngày