Giá dầu thị trường châu Á đi lên do bất ổn gia tăng ở Libya - Libya Việt

Giá dầu thị trường châu Á đi lên do bất ổn gia tăng ở Libya