Giá dầu thị trường châu Á đi lên do bất ổn gia tăng ở Libya