Libya giải cứu khoảng 270 người di cư gặp nạn ngoài khơi