Libya giải cứu khoảng 270 người di cư gặp nạn ngoài khơi - Libya Việt

Libya giải cứu khoảng 270 người di cư gặp nạn ngoài khơi