Sản lượng dầu của Libya giảm 70.000 thùng/ngày - Libya Việt

Sản lượng dầu của Libya giảm 70.000 thùng/ngày