Return to previous page

Sản lượng dầu của Libya giảm 70.000 thùng/ngày