Bóc phốt Lixibox và Beauty Blogger Hannah Olala được thuê để PR