Khốn khổ, cuộc sống người dân Libya thời "hậu Gaddafi" - Libya Việt

Khốn khổ, cuộc sống người dân Libya thời “hậu Gaddafi”