Làn sóng tẩy chay Nhi Ngô – The Skincare Junkie vì PR cho Lixibox