Libya bắt giữ hàng trăm người di cư trái phép - Libya Việt

Libya bắt giữ hàng trăm người di cư trái phép