May đồng phục học sinh nên lựa chọn chất liệu vải như thế nào?