Sự kiện khai trương nhà mẫu tại Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City