Vụ máy bay Libya bị khống chế: Hai không tặc đầu hàng