Vụ máy bay Libya bị khống chế: Hai không tặc đầu hàng - Libya Việt

Vụ máy bay Libya bị khống chế: Hai không tặc đầu hàng