Return to previous page

Ý nghĩa của trọng tải và tải trọng? Đâu là điểm khác biệt?