Ý tưởng hưởng ứng ngày April Fool’s (ngày 1 tháng 4) cho doanh nghiệp