Chi phí sinh hoạt cho chuyến du học Mỹ, mức sống khá cao của thế giới.