Giao lưu với đoàn cán bộ Đại sứ quán Libya - Libya Việt

Giao lưu với đoàn cán bộ Đại sứ quán Libya