Sinh viên Libya mừng tốt nghiệp, bất chấp chiến sự