Tình yêu động vật và câu chuyện du học ngành Thú y ở Mỹ