Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh phổi và phát thuốc miễn phí cho người dân