Kháng thuốc kháng sinh, một thực trạng đáng báo động