Return to previous page

Hồi hương tự nguyện khoảng 15.000 người di cư mắc kẹt tại Libya