Công ty NOC của Libya giảm sản lượng 50.000 thùng/ngày do tranh chấp với Wintershall - Libya Việt

Công ty NOC của Libya giảm sản lượng 50.000 thùng/ngày do tranh chấp với Wintershall