Thị trường ô tô cuối năm: Người giảm sốc, kẻ hét lên mây