Phương Tây hối tiếc về 'tội ác' tại Libya? - Libya Việt

Phương Tây hối tiếc về ‘tội ác’ tại Libya?