Văn phòng ảo tại Việt Nam – Từ ngờ vực đến bùng nổ